Vasario 16-osios fondas savo veiklą pradėjo 2018 m. vasario 14 d., kai įvyko pirmasis Fondo tarybos susirinkimas Signatarų namuose.

1 000 000 – piniginio fondo dydis, skiriamas Lietuvos istorijos tyrimams, valstybingumo stiprinimui, istorijos mokslo populiarinimui.

200 000 – Fondui pradedant veiklą pirmosios paramos sutartys pasirašytos su dviem institucijomis – Lietuvos istorijos institutu ir Lietuvos nacionaliniu muziejumi. Lėšos šioms institucijoms skirtos remiantis ilgamete patirtimi dirbant su įvairiais projektais.

100 000 – maksimali vienos paraiškos finansavimo suma.

20 000 – kiekvienais metais Fondas, pirmininko teikimu, galės skirti premiją už atliktus darbus ir pasiekimus istorijos srityje.

365 – kasmet Fondas viešai skelbs ataskaitą apie finansuotas ir įgyvendintas paraiškas, pasiektus tikslus ir panaudotą finansavimą.

30 – numatoma, kad pagal pirmąsias paramos sutartis bus parengta ir išleista ne mažiau trisdešimties su Lietuvos istorija susijusių knygų.

9 – Fondo tarybą sudaro devyni nariai, sprendimai dėl finansavimo priimami balsų dauguma.

4 – Fondo taryba į posėdžius rinksis keturis kartus per metus, kas tris mėnesius.

1 – paraiškas pateikti fondui gali visi – tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

0 – iki Vasario 16-osios fondo įkūrimo nebuvo tokio masto istorijos srities mecenavimo Lietuvoje. Tai didžiausia kada nors Lietuvoje skirta suma istorijos akademinei sričiai ir pirmas toks lietuviško kapitalo fondas šalyje.