Partizaninio karo istorija ne tik skaudus ir kraujo aukos pareikalavęs laikotarpis, tai kartu ir įkvėpimo, ryžto, drąsos, atsidavimo pavyzdys. Tai gyva pilietiškumo mokykla su skaudžiais, sudėtingais, bet tikrais žmonių gyvenimais. Tai pasakojimas apie tarpukario dvasia užaugusių daugiausia dar visai jaunų žmonių kartą, kurie nusprendė priešintis okupacijai ginklu ir žodžiu.

Vykinto Vaitkevičiaus ir Aistės Petrauskienės knygoje „Lietuvos partizanų valstybė“ (2019, Alma Littera) pateikiama nauja 1944-1953 m. partizaninio karo interpretacija. Vaizdingai atskleidžiama, kas yra partizanai ir kokie buvo jų kovos tikslai. Kaip teigia knygos autoriai, atsiversti šią knygą – pirmą kartą partizanų dokumentų, spaudos, nuotraukų kalba ir laisvės kovų dalyvių lūpomis papasakotą istoriją – tas pats, kaip atkelti lig šiol slėptą bunkerio dangtį ir leistis į nepaprastą kelionę.

Knyga kupina naujų faktų, nežinomų gyvenimo istorijų, unikalių nuotraukų, niekada nelankytų paveldo vietų žemėlapių su koordinatėmis, todėl tikimasi, kad knyga bus puiki metodinė priemonė istorijos bei pilietinio ugdymo mokytojams, o moksleivius pakvies savarankiškai atrasti šį istorijos tarpsnį. Galbūt tai bus paskatinimas pasidomėti savo šeimos arba gyvenamosios vietovės istorija, kuri paaiškės besanti įkvėpimo ir atminties vertu reiškiniu.

Knygos autoriai, siekdami, kad knyga pasiektų kuo daugiau skaitytojų ir bendradarbiaudami su Nacionaline švietimo agentūra bei Vasario 16-osios fondu, pasirūpino, kad knyga atsidurtų visose  šalies gimnazijose. Daugiau nei 400-ams gimnazijų visoje Lietuvoje knygas padovanojo Vasario 16-osios fondas.