D.U.K.

Kas tai?

Vasario 16-osios fondas yra „MG grupė“, UAB iniciatyvos „Sugrąžinkime Nepriklausomybės Akto originalą Lietuvai“ tęsinys. Koncernas įsteigia 1 000 000 eurų fondą, kuris finansuos Lietuvos istorijos tyrimus ir kitą fondo nuostatuose patvirtintą veiklą.

Kiek truks fondo veikla?

Fondo veiklą apibrėžia jam skirta lėšų suma. Taryba, vertindama paraiškas, skirstys finansavimą ir veiks, kol fonde bus lėšų.

Kas gali kreiptis į fondą?

Teikti paraiškas Fondo finansavimui gauti turi teisę fiziniai ir Lietuvos Respublikoje, kitose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir (ar) jų padaliniai.

Kaip vyks paraiškų svarstymas?

Fondo taryba rinksis į posėdžius, kuriuose balsų dauguma priims sprendimus dėl pateiktų paraiškų finansavimo.

Kokį finansavimą galima gauti?

Maksimalus finansavimas paraiškai 100 000 eurų. Galima kreiptis dėl viso ar dalinio projekto finansavimo. Paraiška turi atitikti fondo nuostatuose numatytus kriterijus.

Kokie įsipareigojimai prisiimami gavus finansavimą?

Įgyvendinti paraiškoje iškeltus tikslus, finansavimą naudoti pagal paskirtį ir pateikti projekto įgyvendinimo ataskaitą. Pateiktos paraiškos yra laikomos pareiškėjų nuosavybe ir nėra viešinamos, siekiant apsaugoti pareiškėjų interesus. Finansuotos ir įgyvendintos paraiškos gali būti viešinamos ta apimtimi, kuri užtikrina pareiškėjo, fondo ir koncerno interesų apsaugą.