Vasario 16-osios fondas, finansuojantis istorinius tyrimus ir valstybingumo stiprinimo iniciatyvas, svarstė gautas paraiškas ir priėmė sprendimus dėl projektų finansavimo. Pirmajame 2020 metų susirinkime iš viso buvo svarstoma 30 projektų, iš kurių finansavimas skirtas trečdaliui iniciatyvų.

Iš viso susirinkime paskirstyta beveik 100 tūkst. eurų.

Skatina tęsti paieškas ir tyrimus

Didžiausias finansavimas skirtas Merkinės krašto muziejui ir Jono Karolio Chodkevičiaus labdaros ir paramos fondui. Tarybos nariai pritarė tęsti Merkinės krašto muziejaus projektą, kuriuo siekiama sukurti interaktyvų žaidimą apie Lietuvos partizanų kovas su okupantais. Įgyvendinant Jono Karolio Chodkevičiaus labdaros ir paramos iniciatyvą, Vasario 16-osios fondas prisidės prie įvairiapusiško karvedžio atminimo įamžinimo.

Taip pat buvo skirta parama mokslininkų ekspedicijoms į Rusijos federaciją, siekiant ieškoti ir sugrąžinti Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą. Tai ne pirma fondo remiama ekspedicija – nuo veiklos pradžios Vasario 16-osios fondas finansavo Literatūros ir meno archyvo ekspedicijas į Pietų Ameriką, Australiją ir Naująją Zelandiją. Jų metu pargabenti ne tik reikšmingi dokumentai, bet ir istorinę reikšmę turintys atributai, priklausę Lietuvos išeiviams. Jie buvo padovanoti Lietuvos nacionaliniam muziejui.

Fondo taryba, atsižvelgdama į itin didelę ekspedicijų svarbą ir siekiant turtinti šalies istoriją, nusprendė skelbti papildomą kvietimą pareiškėjams tiekti projektus dėl svarbių istorinių dokumentų paieškos ir sugrąžinimo iš užsienio valstybių, ypač iš Rusijos Federacijos.

„Turime naudotis visomis progomis, ypač kai yra galimybės – daug svarbių dokumentų yra užsienyje, jų paieškos ir sugrąžinimas yra labai svarbus siekiant turtinti savo šalies istorijos archyvus“, – apie kvietimą teikti paraiškas teigė fondo pirmininkas, istorikas Rimantas Miknys.

Fondas tęsia ir reikšmingų leidinių finansavimo tradiciją. Jau už savaitės vyksiančioje knygų mugėje skaitytojai ras fondo iš dalies remiamą Alfonso Eidinto ir Raimundo Lopatos knygą „Valstybės atkūrimo istorijos“, o 2020-2021 m. su fondo parama numatoma išleisti šias knygas: „Jonas Smilgevičius – kitoks signataras“,  „Lietuviai profesoriaus Eduardo Volterio rate Sankt Peterburge“ bei prof. Vytauto Landsbergio 1989 lapkričio-gruodžio mėnesių užrašų knygelę.

Taip pat prisidedant fondui bus išleistas albumas „Vasario 16-tosios signatarų genealoginiai medžiai“ bei surengta paroda iš ciklo „Istorija įpareigojanti ateičiai“. Finansavimas skirtas ir Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos veiklos vykdymui.

Stipendijos jauniesiems kūrėjams

2019 metais Vasario 16-osios fondas finansavo Tomo Venclovos knygos „Lietuvos istorija visiems II tomas“ leidimą, taip pat Šaulių sąjungos šimtmečiui skirtą Mindaugo Nefo knygą „Dvasios Aristokratai“. Prisidedant fondui buvo įsteigta Vasario 16-osios M.K. Čiurlionio vardo stipendija, skiriama talentingiausiems Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentams kūrėjams. Stipendijos bus įteiktos šių metų vasario 17-ąją per iškilmingą renginį bendrame akademijų renginyje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Vasario 16-osios fondas veiklą pradėjo 2018 metais, UAB Koncernas „MG Baltic“ fondo veiklai paskyrė milijoną eurų, iš kurių projektams įgyvendinti panaudota jau daugiau nei 400 tūkst. eurų. Fondo tarybą, kuri vertina paraiškas, sudaro visuomeniniais pagrindais dirbantys istorijos ir didelių projektų bei finansų valdymo patirties turintys specialistai. Paraiškas pateikti galima www.vasario16fondas.lt užpildžius formą ir atsiuntus ją el. paštu v16@mgbaltic.lt.