Herojus paprastai išaukštiname pagerbdami už atliktą milžinišką darbą, ypač valstybės kūrėjus, kurių pastangos apvainikuotos Lietuvos valstybės atkūrimu XX amžiaus pradžioje. Paprastai įvertiname Vasario 16-osios nutarimo signatarų, pirmosios vyriausybės narių, viceministrų, pasiuntinių, slaptųjų pasiuntinių, derybininkų konkrečius nuopelnus. Tačiau pažinimo ir smalsumo ugnių įkaitintoms auditorijoms rūpi ir jų tarpusavio santykiai, charakteriai, pomėgiai, arba keliami klausimai – kaip lietuvių politikai, susispietę ir besispietę Pirmojo pasaulinio karo metu apie Lietuvos Tarybą gyveno kasdienybėje, kuo jie maitinosi karo metu, kas buvo jų draugai ir su kuo pykosi, kaip veikė okupacijos sąlygomis ir ką neįprasto padarė, kokiomis priemonėmis veikė to meto politiniuose ar ekonominiuose procesuose. Svarbu prisiminti ir tuos neretai dabar jau pamirštus žmones, kurių drąsūs poelgiai ar žingsniai svariai prisidėjo prie Lietuvos klausimo kėlimo ar valstybės pripažinimo konstravimo.
Valstybės atkūrėjai, be kasdienybės darbų, turėjo imtis ir tokių nekasdieniškų, kurie pareikalavo ypatingų pastangų ir rūpestingumo, netgi rizikos – kuriant savo kariuomenę, žygiuojant į mūšius arba einant dirbti į diplomatinę tarnybą, nors tam trūko elementarių žinių ir pasiruošimo. Tačiau ir čia veikta be atvangos, nes šie nekasdieniški darbai buvo vieni svarbiausių tautos suverenumui, tarptautiniam valstybės pripažinimui ir jos saugumui.
Autoriai skaitytojus kviečia drauge pasirausti dokumentų išrašuose ir atsiminimų puslapiuose, kurie iki šiol nebuvo panaudoti ankstesnėse knygose ir straipsniuose. Jie turi savo vertę, nes irgi svarbūs šlovingoje ir įvairialypėje istorijoje – su tais mažiau reikšmingais momentais atsiskleis ji mums išsamesnė, taps suprantamesnė, papildys žinomų žmonių gyvenimus tokiais štrichais, poelgių varsomis, kokių net negalėjai tikėtis skaitydamas vieną po kitos pasirodančias mokslo knygas. Šios knygos iliustracijų gausoje Skaitytoją gali nustebinti nemažas ano meto karikatūrų skaičius, bet jos papildo knygos tekstą, paryškina to meto epochos bruožus.