Lietuvos nacionalinis muziejus, tęsdamas parodų ciklą „Muziejus ir kolekcininkas“, spalio 4 d. 16 val. kviečia į parodos „Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“ ir ją lydinčios to paties pavadinimo knygos pristatymą.

J. Gumbio surinktų knygų kolekcija apima ištisų keturių šimtmečių laiko tarpsnį – nuo XV a. pabaigos iki XX amžiaus tarpukario Lietuvos laikotarpio. Pristatomas šešių šimtų puslapių parodos katalogas sudarytas chronologiniu principu ir skaitytojus supažindina su vertingais Lietuvos istorijos šaltiniais, kurie retai aptinkami Lietuvos muziejuose ir bibliotekose. Anot kolekcininko, beveik 90 procentų visų kolekcijos knygų įsigyta užsienyje: Švedijoje, Danijoje, Vokietijoje, JAV, Kanadoje ir kitur.

Didelė J. Gumbio sukauptos kolekcijos dalis – žymių Lietuvos autorių veikalai, parengti ir išspausdinti Lietuvos ar kitų Europos miestų spaustuvėse. Svarią vietą rinkinyje užima ir užsienio autorių veikalai, kuriuose esama istorinių duomenų apie Lietuvą.

„J. Gumbio surinktos knygų kolekcijos pasididžiavimas – inkunabulai – pirmosios spausdintos knygos, išleistos XV amžiuje. Šio tipo knygoms būdinga tai, kad jos neturi antraštinių lapų ir jų leidimo duomenys nurodyti knygos pabaigoje. Iš inkunabulų išsiskiria Augsburge 1496 m. vokiečių kalba išėjusi Hartmanno Schedelio „Kronikų ir istorijų knyga“, kurią galima laikyti vienu pirmųjų spausdintų Lietuvos istorijos šaltinių“, – sako leidinio sudarytoja, Lietuvos nacionalinio muziejaus istorikė Aušra Racevičienė.

Parodoje ir kataloge pristatomos reikšmingiausios Lietuvos kultūrai ir istorijai knygos: nuo Alberto Kojalavičiaus-Vijūko dviejų dalių „Lietuvos istorijos“, kelių Trečiojo Lietuvos Statuto leidimų, Kazimiero Semenavičiaus veikalo „Didysis artilerijos menas“ laidų keturiomis kalbomis, Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poezijos rinkinio „Keturios lyrikos knygos“ iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės epochos pasididžiavimo – Radvilų šeimos portretų albumo „Kunigaikščių Radvilų šeimos atvaizdai“.

Knygos sudarytoja A. Racevičienė įsitikinusi, kad J. Gumbio kolekcijos knygos vertingos ne tik savo tekstiniu turiniu: „Kolekcijos knygas galima vertinti ir kaip meno kūrinius: grožėtis puošniais viršeliais, meniniu apipavidalinimu, raižiniais. Knygų graviūros – taip pat svarbūs istoriniai šaltiniai. Dalį jų – žemėlapius, kuriuose pažymėta Lietuva, žymių žmonių ir knygų autorių portretus, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Sapiegų genealogijos medį – pamatys ne tik katalogo skaitytojai, bet ir parodos lankytojai.“

Katalogą „Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“ išleido Lietuvos nacionalinis muziejus parėmus „MG Baltic“ Vasario 16-osios fondui.

Katalogo pristatymas vyks Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Arsenalo g. 1, spalio 4 d. 16 val.