Ką tik išleista sukilimo vado Zigmanto Sierakausko žmonos Apolonijos Dalevskytės-Sierakauskienės „Atsiminimų“ knyga yra autentiškas autorės pasakojimas apie vyrą, šeimą ir sukilimą. Lietuviškai šie atsiminimai išleisti pirmą kartą.

„Atsiminimų“ knygos sudarytojos istorikės Tamara Bairašauskaitė ir Jolanta Sikorska-Kulesza teigia, kad dažniausiai sukilimo istorija yra perteikiama vyrų. Tačiau ir moterys parašė nemažai atsiminimų, jų dalyvavimas, vaidmuo 1863–1864 metų įvykiuose yra neabejotinas, rašoma Lietuvos nacionalinio muziejaus pranešime žiniasklaidai.

Sierakauskienės atsiminimai nėra nei perdėm emocingi, nei perkrauti kasdienybės aprašymais. Jų herojai – Apolonijos broliai Aleksandras, Pranciškus, Konstantinas ir Titas Dalevskiai, taip pat vyras Z. Sierakauskas. Asmenys, nepaliaujamai kovoję už laisvę ir nepriklausomybę.

Pati Apolonija, jos motina ir seserys minimos tiek, kiek yra prisidėjusios prie jų veiklos. Visos Dalevskių šeimos moterys patyrė tremtinio dalią.

Atsiminimų autorė daug dėmesio skiria savo herojų gyvenimų aprašymui, jų politinei veiklai ir pačiam sukilimui, bet nevengia atskleisti ir privatų gyvenimą, pasakojimo pagavumą sustiprindama skelbiamais brolių ir vyro laiškais.

Visgi „Atsiminimai“ nėra vientisas ir nuoseklus pasakojimas. Jame esama neišvengiamų pasikartojimų, nes vaizduojamų herojų likimai persipynė, tekstas rašytas atskirais skyriais ir atskiromis biografijomis. Vis dėlto autorė rašė kaskart kiek kitaip. Todėl knygoje pateikiamas visas originalaus rankraščio tekstas be trumpinimų ir pakeitimų.

Lietuviškas „Atsiminimų“ vertimas – pataisyta ir papildyta anksčiau lenkų kalba išleistos knygos versija. Sudarytojų teigimu, rengiant leidinį Lietuvos skaitytojams nemažai istorinių įvykių komentarų ir biogramų pakoreguota atsižvelgiant į naujausius 1863–1864 metų sukilimo tyrimus.

„Atsiminimus“ į lietuvių kalbą išvertė T. Bairašauskaitė. Knygos leidimą parėmė Vasario 16-osios fondas.