2018 metų archeologiniai tyrimai Bedugnės kaime prie Senųjų Trakų (Trakų r.) atvertė naują ankstyvosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos puslapį.

Bedugnės kapinynas – išskirtinis, didelę mokslinę ir kultūrinę vertę turintis ikikrikščioniškojo Lietuvos valstybės laikotarpio laidojimo paminklas. Jį tyrinėdami archeologai aptiko sudegintų mirusiųjų palaikų ir daugiau nei 300 XIV amžiaus degintinių kapų įkapių: kario ginkluotės elementų, šarvų detalių, puošnių žirgo kamanų apkalų, svarstyklių svarelių ir daug kitų radinių.

Pasak pranešėjo dr. Gedimino Petrausko, Bedugnės kapinyno kapuose aptikti ginkluotės, šarvuotės, raitelio ir žirgo ekipuotės radiniai leidžia šią vietą laikyti aukšto socialinio statuso atstovų – karių raitelių – laidojimo vieta, o nedidelis atstumas iki Senųjų Trakų atkreipia dėmesį į kapinyno ir piliavietės sąsajas.

Bedugnės kapinyno tyrimus įgyvendino Lietuvos Nacionalinis Muziejus ir Prigimtinės kultūros institutas, kasinėjimus ir tyrimus finansavo – Vasario 16-osios fondas.