Dairantis po bažnyčią į akis krinta Vilniaus vaizdai ir lietuviškos pavardės ant medinių suolų atkalčių, langų vitražų ir atminimo lentų. Taip atsidėkota lietuviams, aukojusiems bažnyčios statyboms arba prisidėjusiems prie jų. Ypatinga detalė – 4 varpai bokšte su išgraviruotais žodžiais „O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos“.

Trečioji Literatūros ir mano archyvo ir Vasario 16-osios fondo surengtos ekspedicijos Argentinoje ir Urugvajuje dienoraščio dalis.